Chính sách bảo vệ thông tin cá nhân

Khi cung cấp thông tin cá nhân tại website JTW Vietnam, chúng tôi cam kết các nội dung như sau để bảo mật thông tin và bảo vệ quyền lợi của khách hàng:
 
1. Mục đích thu thập thông tin cá nhân:
- JTW cam kết chỉ thu thập thông tin cá nhân của khách hàng để phục vụ cho mục đích giao hàng và chăm sóc khách hàng.
 
2. Phạm vi sử dụng thông tin:
- Thông tin của khách hàng sẽ được sử dụng trong nội bộ bộ phận bán hàng và chăm sóc khách hàng của JTW, JTW cam kết không cung cấp thông tin cá nhân của khách hàng cho bất kì bên thứ ba nào khác.
 
3. Thời gian lưu trữ thông tin:
- Thời gian lưu trữ thông tin của khách hàng là vô thời hạn.
 
4. Những người có thể tiếp cận với thông tin của khách hàng:
- Thông tin của khách hàng sẽ chỉ được cung cấp cho nội bộ bộ phận chăm sóc khách hàng và bộ phận bán hàng của JTW.
 
5. Địa chỉ của đơn vị cung cấp và quản lý thông tin, bao gồm cách thức liên lạc để khách hàng có thể hỏi về hoạt động thu thập, xử lý thông tin liên quan đến cá nhân mình:
- Liên lạc với bộ phận quản lý thông tin khách hàng:
Hotline: 0869.899.479
Địa chỉ: 12-13 đường N1, phường Tân Thuận Đông, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh
 
6. Phương thức và công cụ để khách hàng tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu cá nhân trên hệ thống thương mại điện tử của đơn vị cung cấp thông tin:
- Liên hệ trực tiếp với JTW qua Hotline: 0869.899.479