Thông tin về vận chuyển và giao nhận

Khách hàng vui lòng lưu ý các điểm sau về vận chuyển và giao nhận hàng hoá của JTW:
 
1. Các phương tiện giao hàng:
- Gạch của chúng tôi sẽ được vận chuyển bằng xe máy hoặc xe tải (quyết định bởi đơn vị vận chuyển để đảm bảo được chất lượng của sản phẩm khi khách hàng nhận được), tuỳ thuộc vào khối lượng và kích thước của đơn hàng.
 
2. Thời hạn ước tính cho việc giao hàng:
- Cho sản phẩm sản xuất tại Việt Nam, khách hàng sẽ nhận được đơn hàng từ 01 đến 07 ngày làm việc, tuỳ thuộc vào khoảng cách địa lý.
- Cho sản phẩm sản xuất tại Nhật Bản, khách hàng sẽ nhận được đơn hàng từ 30 đến 45 ngày làm việc.