Thông tin về điều kiện giao dịch chung

Khi giao dịch tại JTW, khách hàng lưu ý các điểm như sau:
 
1. Các sản phẩm gạch của JTW hiện chưa có chính sách hoàn trả. Khi mua hàng, khách hàng vui lòng kiểm tra đầy đủ thông tin sản phẩm và tư vấn trực tiếp với nhân viên bán hàng nếu có vấn đề gì cần làm rõ trước khi mua hàng.
 
2. Nghĩa vụ của JTW và khách hàng trong mỗi giao dịch:
2.1 Nghĩa vụ của JTW:
- Cung cấp cho khách hàng đầy đủ thông tin về đơn hàng, bao gồm: khối lượng đơn hàng, màu sắc, kích thước và vật liệu xây dựng đi kèm, nếu có.
2.2 Nghĩa vụ của khách hàng: kiểm tra đầy đủ thông tin về sản phẩm trước khi mua hàng, kiểm tra tổng khối lượng và chất lượng của sản phẩm khi nhận được, ký tên vào biểu mẫu để xác nhận và hoàn tất đơn hàng.